VORES STEDER

Bassinsikkerhedskurser og prøver

SlotssøBadet
1,8 m. og 4,5 m.

KongeåBadet
4,5 m.

Retningslinjer for svømmesikkerhed på dagtilbudsområdet i Kolding Kommune

Hvem: Alle medarbejdere der deltager i svømmeaktiviteter med børn i dagtilbud, skal have en gyldig bassinlivredderprøve, medmindre man som institution har valgt, at tilkøbe en livredder til svømmeaktiviteterne.
Læs mere om formkrav til bassinlivredderprøven her

Hvor: Svømmeprøverne afholdes af Slotsøbadet, i den svømmehal man benytter sammen med børnene fra dagtilbuddet. Prøverne varetages af Slotsøbadets bademester.

Hvorfor: Børneområdet har ansvaret for børns sikkerhed når de opholder sig i og ved vand, sammen med dagtilbuddet. Derfor lægger vi os på børneområdet op af Dansk Svømmeunions sikkerhedsanbefalinger.
Du kan læse mere her

Hvordan: Kursusafviklingen sker i samarbejde med SlotssøBadet, som sikre at kurserne lever op til gældende retningslinjer. En svømmeprøve er gyldig et år.
Dagtilbuddenes medarbejdere har, mod forevisning af legitimation, hele året fri adgang til træning i SlotssøBadet og Kongeåbadet, således at medarbejderne kan vedligeholde deres ”vandkompetencer”- (Dette gælder på alle hverdage dog excl. skoleferier.).

Hvornår: Kurserne gennemføres som udgangspunkt i august/september.

Vigtigt!- Forud for første svømme besøg skal man som institution have udarbejdet et skriv der forholder sig til følgende og gennemgås med pædagogisk personale:

 • Sikkerhed
 • Beredskabsplan for ulykker
 • En plan for omklædning
 • Samtykkeerklæring/tilladelse fra forældre til svømning

 

Når du skal i vandet med børn:
Børn, der ikke kan svømme, skal kunne bunde eller have et flydemiddel på. Flydemidlet skal være fastgjort forsvarligt.
Alternativt skal barnet have sin egen hjælper/pædagogisk medarbejder;

 • Børn i vuggestuealderen (0-3 år) bør være 1-1 (en pædagogisk medarbejder pr. barn)
 • Børn i børnehavealderen (3-6 år) bør maksimalt være 1-5 (en pædagogisk medarbejder til 5 børn)

Link til tilmelding til svømmeprøverne bliver tilgængelige når kurserne udbydes:

For hver påbegyndt 15 elever skal der, udover svømmelæreren, være medarbejdere tilstede, som har gennemgået nedennævnte kursus, således de opfylder sikkerhedsbestemmelserne og kan foretage livredning og betjene genoplivningsudstyr

 • Medarbejdere, som deltager i svømmeundervisning gennemgår hvert andet år nedennævnte kursus/prøve
 • Ovennævnte gælder også Sfo; dog ikke kravet om svømmelærereksamen
 • Slotssøbadet sikrer, at der er livreddere tilstede ved al svømmeundervisning, som foregår inden for offentlig åbningstid

Kursusafviklingen overgår til Slotssøbadet, som sikrer at kurserne lever op til gænge krav. Kurserne gennemføres løbende hen over året.
Skolernes medarbejdere har mod forevisning af legitimation hele året på skoledage fri adgang til træning i Slotssøbadet og Kongeåbadet, således medarbejderne kan vedligeholde deres ”vandkompetencer”.

 

Udspecificering af kursus:

Anlægsdel:
Sikkerhedsforanstaltninger på anlægget.

 • ambulanceindgang
 • evakueringsplan (klor/syre udslip/ brand)
 • førstehjælpsstationer
 • sikkerhedsforanstaltninger ved ex. vipper, rutsjebane m.fl.

Formprøve i vand:

 • 200 m. svømning (første 50m svømmes på max. 1 min. 30 sek.)
 • To på hinanden følgende dyk. Dykkene foretages til dybde, svarende til bassindybden, hvor svømmeundervisningen foregår. Dybderne fremgår af nedenstående:
 • Slotssøbadet: prøve på 1,8 m. og 4,5 m. dybde
 • Kongeåbadet: prøve på 4,5 m. dybde
 • Brændkjær: 1,4 m
 • Marielund: 1,2 m

Redning af panisk svømmer:

 • livredder opdager et panisk medie i vandoverfladen (livredder skal redde uden kontakt med den nødstedte. Skal bjærges via en plade + beroligende samtale)

Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper:

 • Et medie befinder sig i bassinet. Livredder alarmerer og springer i vandet. Mediet bjærges 25 m.
 • Hjælper kommer og assistere med redning.
 • Hjertelungeredning påbegyndes og afsluttes med stabilt sideleje.

Redning af bevidstløs barn uden hjælper.

 • Dukke er placeret på bunden 10 m fra livredder
 • Livredder haler dukke op, slipper og et medie, som er placeret i vandoverfladen bjærges ind til kanten.
 • Mediet ophales alene og der startes genoplivning i 1 minut
 • Redning afsluttes med stabilt sideleje

Håndtering af nakkeskade:

 • En vending af en nakkeskade.

Mundtlig eksamination:

 • Spørgsmål omkring førstehjælp til skade, der kan opstå i anlægget; faldskader, blødninger, hedeslag, kramper m.m

 

Book tid til gennemgang af bassinprøver:

Tirsdag d. 23. april kl. 08.00 – 10.00 her
Tirsdag d. 23. april kl. 10.00 – 12.00 her
Tirsdag d. 23. april kl. 12.00 – 14.00 her

Onsdag d. 24. april kl. 08.00 – 10.00 her
Onsdag d. 24. april kl. 10.00 – 12.00 her
Onsdag d. 24. april kl. 12.00 – 14.00 her

Book tid til bassinprøve:

Tirsdag d. 30. april kl. 08.00 – 10.00 her
Tirsdag d. 30. april kl. 10.00 – 12.00 her
Tirsdag d. 30. april kl. 12.00 – 14.00 her

Onsdag d. 1. maj kl. 08.00 – 10.00 her
Onsdag d. 1. maj kl. 10.00 – 12.00 her
Onsdag d. 1. maj kl. 12.00 – 14.00 her

 

Sidebar Widget

Delfinuge

Læs mere

Pinsegus

Læs mere

Pinsebrunch

Læs mere

Dot Tribute to Dolly Parton

Køb billet

Hit med 90’erne

Læs mere

Well Espana

Læs mere

Delfinweekend

Læs mere