VORES STEDER

Historien om Badstuen

Dronning Dorothea blev født i 1511 og tilbragte en stor del af sit liv på Koldinghus efter hendes mand Christian 3.s død i 1559. Dorothea blev allerede gift som 14 årig og på et tidspunkt fik hun overdraget et passende slots til sit faste ophold. Valget faldt på Koldinghus, Dronningborg ved Randers og Sønderborg Slot. Efter Christian 3.s død i 1559 bosatte dronningen sig permanent på Koldinghus og her blev hun til sin død i 1571.

Dronning Dorothea var en omsorgsfuld moder for sine børn og hun gjorde stor gavn for lokalbefolkningen i området. Blandt andet blev skatterne hævet i forbindelse med Den Nordiske Syvårskrig 1563 – 1570, og hun forsøgte her at lempe på opkrævningerne hos kongen, hvilket hun ikke fik held med. Dronningen oprettede et saltværk i Kolding og tæt ved Koldinghus en mølle til brug for områdets bønder. Et hospital var hun også forgangskvinde for (Kolding Hospital – nuværende Sct. Jørgens Gaard). Hun tog sig også godt af Latinskolen i byen. Alt i alt en meget driftig og dynamisk dronning, som fik et særdeles godt omdømme i Kolding.

Dronning Dorotheas Badstue er inspireret af Koldinghus og dets arkitektur. Koldinghus er oprindelig fra 1268, men gennem de mange år har det været igennem store restaureringer, idet der jo i 1808 skete en meget stor ødelæggelse i forbindelse med de spanske soldaters tilstedeværelse på slottet. De frøs meget i det kolde nord og fik sat lige rigeligt ild i pejsen, hvormed slottet brændte og det forvandledes til en ruin. I ca. 1830 udtrykte H.C. Andersen at man burde gøre noget ved Koldinghus. Slottet måtte dernæst igennem en meget stor restaurering, som først blev færdiggjort i 1980′erne.

Byggeriet af Dronning Dorotheas Badstue blev indledt i december 2007. Den endelige overflytning af behandlingsafsnittet, fra det gamle wellnesscenter i SlotssøBadet er sket juli 2008. Det er det koldingensiske byggefirma Adsbøl og Sønner A/S, som har stået som totalentreprenør på projektet, mens Keld Nørgaard A/S har været bygherrerådgiver for SlotssøBadet. Indretningsarkitekt Kim André har været involveret i byggeriet som rådgiver på indretningen, udseende af vægge, lamper mm.

Dronning Dorotheas Badstue råder i selve kurafsnittet over 300 m2 samt spaterrasse på ca. 100 m2. Omklædningsafsnittet udgør ca. 150 m2. Byggeomkostningerne udgør ca. 17 mio. kr.

Sidebar Widget

Delfinuge

Læs mere

Dot Tribute to Dolly Parton

Køb billet

Hit med 90’erne

Læs mere

Well Espana

Læs mere

Delfinweekend

Læs mere