VORES STEDER

Om Forum Kolding Bramdrupdam

Forum Kolding Bramdrupdam – en del af SlotssøBadets Fond pr. 1/11-2020 – er bygget på engagement og et ønske om fællesskab, og det kan du mærke, når du træder ind i vores bygninger.

Her er alle velkomne, og vi arrangerer forskellige aktiviteter for at tiltrække mange forskellige mennesker. Vi har det allerbedst, når her summer af liv, sjov og ambitioner – sportslige såvel som personlige og professionelle.

Forum Kolding Bramdrupdam er i dag et alsidigt og livligt kulturcentrum med rammer og faciliteter til idræt, erhvervsmøder, messer, konferencer, oplevelser, events og private fester.

Vi er placeret midt i Kolding med kun få minutters kørsel til motorvej E45 og Kolding centrum, og vi er vant til og glade for at tage imod gæster, uanset om de kommer langvejs fra eller holder til i nabolaget.Hallens historie

Bramdrupdam Gymnastik- og Idrætsforening (BGIF) udviklede sig i 1960’erne og fik efterhånden et behov for en hal til deres aktiviteter. På et borgermøde i september 1968 nedsættes et haludvalg, der skal undersøge de praktiske muligheder og betingelser for at opføre en hal.. Haludvalget opnår i løbet af 1968 kommunens principielle tilslutning og tilsagn om støtte til opførelsen af idrætshal og friluftsbad i tilknytning til Bramdrup Skole og Idrætsplads, under forudsætning af, at man fremskaffede en egenkapital på 100.000 kr. af et samlet budget på 1,8 mill. kroner. På dette grundlag blev den selvejende institution Harte-Bramdrupdamhallen stiftet d. 26. marts 1969.

Bestyrelsen for den nye selvejende institution fik som første opgave, at fremskaffe den nødvendige egenkapital, og i løbet af 1969 indbragte husindsamling, bidrag fra erhvervsdrivende, udgivelse af halavis og Bramdrupdams første byfest i august 1969 ca. 150.000 kr.

Projekter blev udfærdiget og i løbet af 1970 opførtes friluftsbadet og den tilhørende omklædningsbygning. I maj 1971 kunne friluftsbadet indvies og tages i brug med bademester Skøtt som daglig leder.

Herefter fortsatte arbejdet med at rejse penge og projektere opførelsen af idrætshallen. I sommeren 1971 påbegyndtes arbejdet med jord, kloak og betonarbejde, men i efteråret 1971 rejstes der tvivl om muligheden for at gennemføre finansieringsplanen og en krise opstod. Kommunen overtog derfor friluftsbadet i januar 1972, og institutionen fortsatte med at undersøge mulighederne for at opføre en idrætshal. Efter at have reduceret byggeriet med en etage af servicefløjen, lykkedes det i løbet af 1972 for Dansk Halbyggeri og Henning A. Nissen at fuldføre byggeriet.

I september 1972 blev hallen taget i brug.

Byfesterne udviklede sig efterhånden, og der kom også tivoli på pladsen til den årlige begivenhed. Støtteforeningen arrangerede bal i hallen, og der var landskendte kunstnere der optrådte på festpladsen.

Overskuddet fra de årlige fester blev overført til Bramdrup Støttefond, som brugte pengene på hallen. Støttefonden blev først opløst i december 2015, og den resterende sum penge blev overført til hallen, med klausul om, at midlerne skulle bruges til “… renovering eller tilbygning af hallerne …”.

Støtteforeningen var i sin levetid meget kreative i deres bestræbelser på at skaffe så mange penge som muligt til hallen. Det var på deres initiativ, at mange af de kulturelle arrangementer opstod. De arrangerede blandt andet bankospil, cykelsponsorløb og opstillede en masse hjemmelavede boder som eks. “rafleboden”.

I midten af 70’erne blev byfesten annonceret som nordeuropas største af sin slags, og det betød, at der kom flere og flere gæster – ja, de kom ligefrem kørende i busser. I de år blev var omsætningen til byfesten høj, og det gav nogle store overskud til støtteforeningen og støttefonden.

Pengene der blev samlet ind til byfesterne gik fortsat til hallens drift, vedligehold og udvikling. I oktober 1989 blev Hal 2 og mellembygning således indviet. Der blev tilføjet flere omklædningsrum, en træningssal og rum til skolens fritidsklub.

19. april 1992 sker katastrofen. Den gamle Hal 1 brænder ned til grunden. Under reparationsarbejde på tagpap går der ild i tagkonstruktionen. Heldigvis får brandvæsenet begrænset skaderne til Hal 1. Børn og voksne fra området stod med tårer i øjnene denne dag og så deres samlingssted gå op i flammer.

Allerede syv en halv måned efter, kunne den nye Hal 1 dog indvies. Den blev lavet større, end den gamle der brændte, så der var plads til endnu flere idrætsaktive og med den faste tribune og mobiltribunen kunne den nye hal rumme 942 siddende tilskuere.

Maj 2003 blev den hidtil sidste udbygning indviet, med omklædningsrum i kælderen, multisal og flere mødelokaler. Samtidig tager hallen navneforandring fra “Harte-Bramdrup Hallerne” til “Bramdrupdam Hallerne”.

Oktober 2010 indviedes kunstgræsbanen, der på det tidspunkt var den første af sin art i Kolding Kommune. Den bliver straks meget besøgt af klubber fra nær og fjern. Fodboldspillere kunne nu spille udendørs hele året – næsten uanset vejret. Banen er kun lukket ved svære snestorme, ellers sørger vi for, at den altid er klar og parat til de mange fodboldspillere, der bruger banen i løbet af året.

I februar 2015 skifter hallerne igen navn fra “Bramdrupdam Hallerne” til “Bramdrupdam Sports- & Mødecenter”. Med det nye navn ønskes det at signalere til gæster, kunder og brugere, at hallen kan anvendes til både idræt, møder, messer, konferencer og private arrangementer.

Den 1. november 2020 blev idrætscenteret overtaget af SlotsøBadets Fond. Otto Skak, som stod i spidsen for centret indtil 1996 kom tilbage igen til sit gamle domæne.

Den 27. juni 2021 fik centret nyt navn – Forum Kolding Bramdrupdam.
Den 27. september 2021 blev 2 nye padelbaner indviet. De er beliggende mellem mødelokalebygningen og hal 2. De er udendørs.

Sidebar Widget

Delfinuge

Læs mere

Pinsegus

Læs mere

Pinsebrunch

Læs mere

Dot Tribute to Dolly Parton

Køb billet

Hit med 90’erne

Læs mere

Well Espana

Læs mere

Delfinweekend

Læs mere