VORES STEDER

Samarbejdsaftale mellem Slotssøbadet og Skoleområdet i Kolding Kommune

Nedenstående aftale skal sikre, at de sikkerhedsmæssige forhold altid er opfyldt i forbindelse med folkeskolernes brug af Kongeåbadet og Slotssøbadet ved afvikling af svømmeundervisning og fritidsaktiviteter i SFO.

Krav til aftaleparterne

 • Læreren, som forestår svømmeundervisningen, skal have svømmelærereksamen eller tilsvarende
 • For hver påbegyndt 15 elever skal der, udover svømmelæreren, være medarbejdere tilstede, som har gennemgået nedennævnte kursus, således de opfylder sikkerhedsbestemmelserne og kan foretage livredning og betjene genoplivningsudstyr
 • Medarbejdere, som deltager i svømmeundervisning gennemgår hvert andet år nedennævnte kursus/prøve
 • Ovennævnte gælder også Sfo; dog ikke kravet om svømmelærereksamen
 • Slotssøbadet sikrer, at der er livreddere tilstede ved al svømmeundervisning, som foregår inden for offentlig åbningstid

Kursusafviklingen overgår til Slotssøbadet, som sikrer at kurserne lever op til gænge krav. Kurserne gennemføres i skoleårets begyndelse, og der vil i begrænset omfang være mulighed for at lave opsamlingskurser i løbet af skoleåret.
Skolernes medarbejdere har mod forevisning af legitimation hele året på skoledage fri adgang til træning i Slotssøbadet og Kongeåbadet, således medarbejderne kan vedligeholde deres ”vandkompetencer”.

Udspecificering af kursus:
Anlægsdel:
Sikkerhedsforanstaltninger på anlægget.

 • ambulanceindgang
 • evakueringsplan (klor/syre udslip/ brand)
 • førstehjælpsstationer
 • sikkerhedsforanstaltninger ved ex. vipper, rutsjebane m.fl.

Formprøve i vand:

 • 200 m. svømning (første 50m svømmes på max. 1 min. 30 sek.)
 • To på hinanden følgende dyk. Dykkene foretages til dybde, svarende til bassindybden, hvor svømmeundervisningen foregår.

Dybderne fremgår af nedenstående:

 • Slotssøbadet: 1,8 m; 4,5 m såfremt vipperne anvendes.
 • Kongeåbadet: 3,8 m
 • Brændkjær: 1,4 m
 • Marielund: 1,2 m

Redning af panisk svømmer:

 • livredder opdager et panisk medie i vandoverfladen (livredder skal redde uden kontakt med den nødstedte. Skal bjærges via en plade + beroligende samtale)

Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper:

 • Et medie befinder sig i bassinet. Livredder alarmerer og springer i vandet. Mediet bjærges 25 m.
 • Hjælper kommer og assistere med redning.
 • Hjertelungeredning påbegyndes og afsluttes med stabilt sideleje.

Redning af bevidstløs barn uden hjælper:

 • Dukke er placeret på bunden 10 m fra livredder
 • Livredder haler dukke op, slipper og et medie, som er placeret i vandoverfladen bjærges ind til kanten.
 • Mediet ophales alene og der startes genoplivning i 1 minut
 • Redning afsluttes med stabilt sideleje

Håndtering af nakkeskade:

 • En vending af en nakkeskade.

Mundtlig eksamination:

 • Spørgsmål omkring førstehjælp til skade, der kan opstå i anlægget; faldskader, blødninger, hedeslag, kramper m.m

Sidebar Widget

Søndagsbrunch Danhostel

Læs mere

Havfrueaften i Dronning Dorotheas Badstue

Læs mere

Julekur i Dronning Dorotheas Badstue

Læs mere

Julekoncert med Vejen Garden og Kaya Brüel

Køb billet her

Morten Münster, Mika & Tobias fejrer jul i Bumleby

Læs mere

Nytårsfrokostjazz

Køb billet her

BamseMadsen & Husted

Køb billet her

Mr Smoking

Køb billet her

Koncert med Fætters

Læs mere

Delfinuge

Læs mere

Feriecamp – Sjov, Leg & Sport

Læs mere

Spil Padel i Forum Kolding

Læs mere